Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web (semipresencial)

O Centro de Formación Daniel Castelao comprácese en ofrecer o Ciclo Formativo de Grao Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web, un programa de formación semipresencial. Este formato flexible combina a aprendizaxe na aula coa comodidade do estudo en liña, permitíndoche adquirir habilidades esenciais en desenvolvemento front-end e back-end ao teu propio ritmo.

Este curso está avalado polo Ministerio de Educación, proporcionando un título oficial recoñecido a nivel nacional. Equiparache con coñecementos avanzados en programación, xestión de bases de datos e desenvolvemento de interfaces, preparándoche para satisfacer a crecente demanda de profesionais web en todos os sectores.

No Centro de Formación Daniel Castelao, estamos comprometidos co teu futuro. O noso enfoque de aprendizaxe semi-presencial e a garantía dun título oficial asegúranche estar no camiño correcto cara a unha carreira exitosa en tecnoloxía da información.

Infórmate sobre a matrícula

Logo Centro Formación Daniel Castelao

Módulos

Módulos Primer Ano
Contornas de desenvolvemento
Programación
Bases de datos
Sistemas informáticos
Linguaxes de marcas e sistemas de xestión da información
Formación e orientación laboral
Módulos Segundo Ano
Desenvolvemento web en contorna cliente
Desenvolvemento web en contorna servidor
Despregue de aplicacións web
Deseño de interfaces web
Proxecto de desenvolvemento de aplicacións web
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en Centros de Traballo
Logo Centro Formación Daniel Castelao

Saídas Profesionais

Logo Centro Formación Daniel Castelao

Por que Daniel Castelao: Aprendizaxe personalizada, resultados reais

«Máis que un ciclo formativo semipresencial: unha simulación
de traballo real para unha capacitación completa»

Logo Centro Formación Daniel Castelao

O que pensan os nosos Estudantes

As súas historias de éxito son o reflexo do noso compromiso en brindar unha educación excepcional que transforma vidas e abre portas cara a un futuro prometedor

Logo Centro Formación Daniel Castelao

Empresas Colaboradoras