Política de Privacidade

De conformidade coa normativa vixente en protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos son incorporados ao sistema de tratamento desta entidade.

 • Responsable do tratamento

CBEM FORMACIÓN PROFESIONAL SL, CIF B 36 611 655 (Titular de CPR Daniel Castelao)

Dirección: Avda. García Barbón, 48, bajo, 36201 Vigo

Correo electrónico: secretaria@danielcastelao.org

 • Delegado de Protección de Datos

RODRÍGUEZ Y VILAS CB, CIF E 94 078 458

Dirección: Avda. de Vigo, 216, 1º A, 36320 Chapela, Redondela

Correo electrónico: dpo@rodriguezyvilas.es

Finalidade: atender as súas solicitudes e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese.

A base que lexitima o tratamento é o seu consentimento, a relación contractual e/o o cumprimento legal.

Os datos proporcionados serán utilizados e conservados durante o tempo legalmente previsto.

Cesión de datos:Co fin de prestar o servizo contratado e/o cumprir obrigacións legais, os datos poderán ser cedidos á administración pública e terceiros só cando sexa imprescindible para tal fin.

Derechos: Vostede ten os seguintes dereitos e para exercelos deberá presentar unha solicitude por escrito con copia do seu DNI, que deberá enviar por correo electrónico a dpo@rodriguezyvilas.es.

 • Dereito a obter confirmación sobre se en CEBEM FORMACIÓN PROFESIONAL SL estamos a tratar os seus datos persoais. Por tanto, ten dereito a acceder aos seus datos persoais.
 • Dereito a solicitar a rectificación dos seus datos persoais se son inexactos.
 • Dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais en xeral cando:
  • Os teus datos non son necesarios.
  • Vostede retira o consentimento (para o procesamento baseado no consentimento).
  • Vostede oponse ao tratamento e non existe outro fundamento que o lexitime.
  • Os seus datos foron tratados ilicitamente.
 • Dereito a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais cando:
  • Cuestionas a súa exactitude.
  • O tratamento é ilícito e vostede oponse á súa supresión.
  • Os seus datos xa non son necesarios, pero necesítaos para formular ou exercer a defensa de reclamacións.
  • Vostede oponse ao tratamento, sempre que se comprobe que prevalecen os motivos lexítimos.
 • Dereito á portabilidad dos datos, cando o tratamento estea baseado no consentimento ou nunha relación contractual e realícese por medios automatizados

Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais.

Autoridade de control: En caso de incumprimento da normativa en materia de protección de datos, ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos.

A comunicación dos seus datos é un requisito contractual e/o un imperativo legal. Se non comunica os seus datos, non se poderán prestar os servizos.

O tratamento dos seus datos non estará suxeito a decisións ou perfís automatizados.

Ao enviar o formulario de recollida de datos, acepta a política de privacidade de CEBEM FORMACIÓN PROFESIONAL SL